În perioada 4-6 aprilie, la  Călărași a avut loc cea de a doua ediție a competiției „Școala MaST-TOP”, festivalul Atelierelor de Inovare și Creativitate. Proiectul numit „MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” a presupus crearea unor cercuri extrașcolare care funcționează după un orar stabilit, cu regulament propriu de funcționare și au menirea de a reprezenta pepiniere de formare și dezvoltare a competențelor științifice și tehnice ale elevilor.

- http://www.radiovocescampi.ro/2012/04/10-scoli-din-calarasi-au-primit-plachete-scoala-mast-top/

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 13:16)

 

Premierea școlilor câștigăto­are ale competiției „Școala MaST-TOP" a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Jude­țean Sibiu, fiecare școală fiind recompensată cu o trusă MaST, alcătuită din compo­nente necesare activității prac­tice de la orele de ma­tematică, fizică, chimie, biolo­gie, informatică și educație tehnologic?. Proiectul „MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII"  este cofinanțat din Fondul Social European prin Progra­mul Operațional Sectorial Dez­­voltarea Resurselor U­mane 2007-2013 "Investește în oameni !".

- http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/zece-scoli-sibiene-in-topul-mast-74366.html

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 02:09)

 
 

20 de școli din Sibiu au intrat în proiect, iar zece dintre ele au fost declarate câști­gătoare datorită activităților derulate anul trecut: Colegiile Naționale „Octavian Goga" și „Gheorghe Lazăr", Colegiul Tehnic de Industrie Alimen­tară „Terezianum", Liceul Teo­­retic „Onisifor Ghibu", Grupul Școlar „Avram Iancu" din Sibiu, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu, Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth", Școala Națională de Gaz și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu" din Mediaș. Premierea câștigăto­rilor a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Jude­țean Sibiu, fiecare școală fiind recompensată cu o trusă MaST, alcătuită din compo­nente necesare activității prac­tice de la orele de ma­tematică, fizică, chimie, biolo­gie, informatică și educație tehnologică.

- http://www.ziare.com/sibiu/stiri-actualitate/zece-scoli-sibiene-in-topul-mast-2763217

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 02:08)

 

La Inspectoratul Școlar Județean Ia?i a avut loc distribuirea truselor MaST către unitățile școlare câștigătoare ale primei ediții a competiției „Școala MaST-TOP".

Competiția s-a desfășurat în cadrul proiectului POSDRU 85/1.1/S/58914 - „MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” la care ISJ Iași este partener. S-au evidențiat școlile în care există preocupări speciale în ceea ce privește dezvoltarea la elevi a competențelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologii. Unitățile școlare care au primit trusele MaST și-au prezentat proiectele realizate în cadrul Atelierelor de Inovație și Creativitate într-o expoziție, organizată în luna mai 2011, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

http://www.bzi.ro/scolile-castigatoare-ale-competitiei-scoala-mast-top-264383

- http://oradeiasi.oradestiri.ro/truse-mast-pentru-dezvoltarea-competentelor-elevilor-ieseni/actualitate/2012/01/18/

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 02:09)

 
Promovarea competiției „Școala MaST-TOP” în Ziarul Științelor:
http://www.ziarulstiintelor.eu/articole-deschise/2011-06/sibiul-cucerit-de-mast.aspx
 
Promovarea competiției „Școala MaST-TOP” în Ziarul Turnul Sfatului

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 02:09)

 
Mai multe articole..

Copyright 2010-2013      Administrator website: prof. Olaru Adriana