MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

Obiectiv General:

OG: Creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul Matematicii, Științelor și Tehnologiilor (MaST). Proiectul MaST Networking pornește de la necesitatea, recunoscută la nivel european în documentul: Implementation of „Education and Training for 2010”, Key competences for liefelong learning: A European Reference Framework, că fiecare absolvent al unui traseu educațional să dețină un set de competențe cheie. Documentul citat este cadrul care acoperă necesarul de competențe cheie pentru o viață de succes în plan personal și social și pentru sporirea șanselor de angajare. Scăderea interesului elevilor pentru dezvoltarea competențelor cheie de Matematică, Științe și Tehnologii în școli este o problemă de interes național și internațional și reprezintă subiectul care stă la baza acestui proiect.

Obiective specifice:

O.S.1. Dezvoltarea de instrumente pentru asigurarea accesului la competențe cheie prin pilotarea, testarea și implementarea conceptului de MaST Networking în 5 regiuni de dezvoltare. Conceptul MaST Networking reprezintă o schemă de acțiuni integrate care face studiul MaST mai prietenos, participativ și proactiv. Prin acest proiect se crează o comunitate de studiu, de lucru, de inovare (Ateliere de Inovare și Creativitate) atât pentru elevi cât și pentru personalul specializat din educație, printr-o rețea multi-regională, având ca suport un portal educațional, MaST Nework. MaST Networking = Rețea de Ateliere de Inovare și Creativitate didactică + Evenimente, comunități de practică, campanii + portalul educațional MaST Network.

O.S.2. Dezvoltarea unei culturi a calității educației în domeniul de competențe MaST prin formarea personalului și actorilor cheie implicați în asigurarea și managementul calității. Vor fi formate 345 de persoane: inspectori, directori, evaluatori și examinatori, pentru îndeplinirea funcțiilor de: Experți MaST – 30, Facilitatori MaST – 15, Mentori MaST – 300.

O.S.3. Creșterea capacității instituțiilor, în contextul descentralizării, de a crea un cadru propice dezvoltării instrumentelor de planificare și de asigurare a calității, precum și strategii locale pentru imbunatățirea standardelor educaționale în domeniul competențelor cheie MaST. Unitățile școlare și inspectoratele vor elabora instrumente de planificare, monitorizare, evaluare și strategii locale pentru îmbunătățirea standardelor educaționale în domeniul MaST.

O.S.4. Dezvoltarea, consolidarea și extinderea parteneriatului instituțional și a unei comunități educaționale în vederea transferului de bune practici și a incurajării inovării didactice și promovării de politici și strategii în domeniul de competențe MaST. S-a constituit un parteneriat multi-instituțional, național și transnațional, care să aibă capacitatea de a pune mecanismul proiectului în funcțiune, dar și sinergia necesară de a aduce plus valoare.

Ultima actualizare (Luni, 25 Aprilie 2016 16:46)