Douăzeci de școli și licee mehedințene selectate pentru a participa la competiția de proiecte „Școala MaST-TOP” au organizat  o expoziție cu produsele realizate în atelierele de Inovare și Creativitate.

Elevii care și-au propus să-și îmbunătățească re­zultatele la disci­pline­le matematică, fizică, chimie, biologie și tehnologie, au realizat diferite proiecte pe tema științelor și au participat cu ele la Com­petiția „Școala MaST-TOP”, care are loc în ca­drul proiectului „MaST Networ­king – Calitate în dezvoltarea com­petențelor-cheie de Matema­tică, Științe și Tehnologii”, la care Inspectoratul Școlar Mehedinți este partener. Echipa de im­plementare a proiectului „MaST Networking” a fost formată din Florin Ghiocel - Management și coordonare, Eca­terina Cristel - Inovare și cre­ativitate, Cristian Harcău - TIC, Olivia Sîrbu - Mobilități și schim­buri, Ion Stoichină - Monitorizare și evaluare și Dumitru Iacobescu - Promovare și diseminare. Concursul s-a adresat elevilor de gim­naziu și de liceu, în acest sens fiind selectate douăzeci de unități școlare, însă doar zece dintre ele au primit titlul de „Școala MaST-TOP” și un premiu constând într-o trusă MaST, ce conține componentele necesare susținerii aplicațiilor la disci­plinele menționate. Pe lângă faptul că s-au evidențiat școlile în care există preocupări speciale în ceea ce privește dezvoltarea competențelor fundamentale, un alt scop al competiției a fost iden­tificarea problemelor majore din arealul în care elevii locuiesc și găsirea unor soluții în termeni de proiecte. Astfel, rodul muncii echipelor participante a putut fi admirat, toate instituțiile de în­vățământ fiind prezente la Co­legiul Tehnic „Domnul Tudor” cu câte un stand expozițional.

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 01:58)

 

Lista școlilor din județul Mehedinți câștigătoare ale competiției „Școala MaST-TOP”, ediția 2011

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:17)

 

Copyright 2010-2013      Administrator website: prof. Olaru Adriana