Justificarea necesității implementării proiectului

Strategia Lisabona menționează cu claritate faptul că, într-o societate bazată pe cunoaștere, competențele cheie sunt esențiale. În acest sens, accentul este pus, pe lânga celelalte competențe cheie, pe studiul matematicii, știintelor și tehnologiei în scopul utilizării cunoștintelor pentru rezolvarea problemelor vieții cotidiene, pentru înțelegerea fenomenele din natură.

Deși 80% dintre cetățenii UE (Eurobarometru 2005) consideră că interesul tinerilor față de științe este esențial pentru prosperitatea viitoare a Europei, este surprinzător de constatat că numărul celor interesați de științe scade continuu.

Eurobarometrul 2005 indică faptul că doar 15% dintre cetățenii UE sunt mulțumiți de calitatea orelor de știință din școli. Într-un studiu din 2001, eșantionul de populație intervievat în legătură cu principalele cauze ale scăderii interesului față de studiul științelor consideră că orele de știință nu sunt suficient de atractive (59,5%). Un studiu al OECD, intitulat „Evoluția interesului elevilor pentru studiul științelor și tehnologiilor” subliniază rolul primordial pe care îl are stabilirea unei legături pozitive cu științele încă de la nivel școlar. Printre cauzele care conduc la scăderea interesului față de studiul științelor se numără nesiguranța unora dintre cadrele didactice privind aspectele științifice. Astfel, tendința este aceea de a recurge la metode tradiționale, discursive, respingând demersurile investigative care necesită o abordare integrată a științelor.

În Raportul privind starea învățământului din România (2007) se menționează că discrepanțele între performanțele elevilor la matematică și științe în raport cu mediul de rezidență și cu disponibilitatea resurselor educaționale se păstrează la un nivel ridicat.

Ideea fundamentală a proiectului este: Matematică și științe pentru toți! Pe fondul creării în timp a unui învățământ de Matematică și științe centrat pe elite și cu preponderență teoretic, obiectivul proiectului își propune aducerea mai aproape a tuturor elevilor de învățarea matematicii și științelor, indiferent de mediul de proveniență și gen. De asemenea, inițiativele inovative locale rămân, adesea, ca niște enclave, fără să creeze un curent de a transfera bune practici, de a experimenta, de a lucra în rețea. În acest context, proiectul își propune stimularea unor nuclee de inovare și cercetare didactică, în diferite regiuni ale țării, în funcție de experiențele acumulate în timp și de inițiativele locale și regionale și punerea acestora într-o rețea. Un parteneriat puternic cu structuri care au responsabilități în aplicarea curriculumului, în contextul descentralizării, cu o instituție din spațiul UE cu experiență în domeniul inovației și cercetării didactice, cu o agenție aflată în subordinea ministerului, cu ONG-urile din aceste domenii, va stimula inovația didactică, va reuni în rețea toți actorii care pot aduce plusvaloare în formarea competențelor cheie, va forma resurse umane de intervenție.

Efecte pe termen lung:

- dezvoltarea de strategii de lucru centrate pe elev;

- crearea unor resurse educaționale pentru profesori și elevi care să încurajeze aplicațiile practice în domeniul matematicii, științelor și tehnologiilor, elaborarea de CDȘ-uri, de ghiduri pentru profesori;

- consolidarea unor nuclee de inovație și cercetare didactică pe baza unor preocupări de lungă durată și a unor experiențe pozitive recunoscute la nivel național, reunite într-o rețea care contribuie la transferul în rețea a bunelor practici;

- realizarea de interferențe inter-, trans-, multi- disciplinare în predare;

- regăsirea în practică a oportunității studiului matematicii și științelor și creșterea gradului de atractivitate al tinerilor pentru studiul matematicii și științelor;

- influențarea politicilor în domeniul studiului matematicii, științelor și tehnologiilor de la nivelul practicienilor, prin promovarea unui pachet de strategii în domeniile menționate.

Valoarea adaugată a proiectului constă în abordarea:

- transregională, datorită coagulării tuturor resurselor umane care acționează în domeniul de intervenție, de la nivel managerial, precum și la nivel de intervenție directă la clasă, a cristalizării celor mai bune practici pentru a putea fi puse la dispoziția tuturor;

- inovativă, prin stimularea rețelei Atelierelor de Inovație și Creativitate (MaST-proiect), a Caravanei MaST, a dezvoltării primului site de resurse educaționale MaST, ca premise ale dezvoltării rețelei (MaST-Networking), prin încurajarea inovării didactice (CDȘ-uri MaST, concursuri MaST)

- integrată, prin crearea unor mecanisme de parteneriat și acțiune comună între instituții din domeniul educației, care, deși fiecare dintre acestea are responsabilități privind resursele educaționale, în mod tradițional acționează separat, reducând eficiența și sustenabilitatea intervențiilor.

Ultima actualizare (Luni, 25 Aprilie 2016 17:18)