Descrierea grupurilor țintă care vor fi incluse în activitățile proiectului:

1. Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia - 45 persoane

2. Directori ai unităţilor de învăţământ – 300 persoane

3. Personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar – 300 persoane

4. Elevi (învăţământ preuniversitar, ISCED 0-3) – 6000 persoane

Ultima actualizare (Luni, 25 Aprilie 2016 16:36)