Anunț de prelungire a termenului de înscriere a profesorilor pentru cursul de Mentori MaST.

Dosarele se depun până pe data de 16 ianuarie 2013 la secretariatul IȘJ Călărași. 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:45)

 

În perioada 19-31 octombrie 2012, la Casa Corpului Didactic Sibiu se desfășoară programul de formare continuă (acreditat), pentru care sunt disponibile 60 locuri. Invităm cadrele didactice interesate să se înscrie la această adresă în data de 10 octombrie 2012.

Atașăm programul cursului de formare.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:46)

 
Stimate Doamne și stimați Domni,
 
Prin prezenta invităm profesorii care au licență în domeniul MaST (Matematică, Științe, Tehnologii) și cel putin gradul didactic II să se inscrie la cursul Formarea Mentorilor MaST care se va derula la CCD Călărași.
Pentru prima serie, care se desfășoară în perioada 24-29 august 2011, numărul de locuri este limitat (20), iar dosarele de înscriere se primesc la IȘJ Călărași.
A doua serie se desfășoară în perioada 08-20 ianuarie 2013, cu evaluarea finală în 26 ianuarie 2013. Menționăm că a doua serie de cursuri este formată din două grupe cu câte 20 de cursanți pe grupă. Dosarele de înscriere se primesc la IȘJ Călărași în perioada 12-20 decembrie 2012.
Înscrierea se va face în ordinea depunerii dosarelor de către cadrele didactice care se înscriu în condițiile specificate:
- licența în una din disciplinele matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, educație tehnologică, discipline tehnologice
- cel puțin gradul didactic II.
Cursul se derulează pe parcursul a 50 de ore în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/58914, „MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” și este gratuit.
Coordonatorul cursului este prof. univ. dr. Mircea Victor Rusu.

Invitație de înscriere la curs:
- anul școlar 2011-2012 (prima serie de cursuri)
- anul școlar 2012-2013  (a doua serie de cursuri)                                          

Fișa de înscriere la curs:
- anul școlar 2011-2012 (prima serie de cursuri)

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:48)

 

Copyright 2010-2013      Administrator website: prof. Olaru Adriana