Douăzeci de școli și licee mehedințene selectate pentru a participa la competiția de proiecte „Școala MaST-TOP” au organizat  o expoziție cu produsele realizate în atelierele de Inovare și Creativitate.

Elevii care și-au propus să-și îmbunătățească re­zultatele la disci­pline­le matematică, fizică, chimie, biologie și tehnologie, au realizat diferite proiecte pe tema științelor și au participat cu ele la Com­petiția „Școala MaST-TOP”, care are loc în ca­drul proiectului „MaST Networ­king – Calitate în dezvoltarea com­petențelor-cheie de Matema­tică, Științe și Tehnologii”, la care Inspectoratul Școlar Mehedinți este partener. Echipa de im­plementare a proiectului „MaST Networking” a fost formată din Florin Ghiocel - Management și coordonare, Eca­terina Cristel - Inovare și cre­ativitate, Cristian Harcău - TIC, Olivia Sîrbu - Mobilități și schim­buri, Ion Stoichină - Monitorizare și evaluare și Dumitru Iacobescu - Promovare și diseminare. Concursul s-a adresat elevilor de gim­naziu și de liceu, în acest sens fiind selectate douăzeci de unități școlare, însă doar zece dintre ele au primit titlul „Școala MaST-TOP” și un premiu constând într-o trusă MaST, ce conține componentele necesare susținerii aplicațiilor la disci­plinele menționate. Pe lângă faptul că s-au evidențiat școlile în care există preocupări speciale în ceea ce privește dezvoltarea com­petențelor fundamentale, un alt scop al competiției a fost iden­tificarea problemelor majore din arealul în care elevii locuiesc și găsirea unor soluții în termeni de proiecte. Astfel, rodul muncii echipelor participante a putut fi admirat, toate instituțiile de în­vățământ fiind prezente la Co­legiul Tehnic „Domnul Tudor” cu câte un stand expozițional.

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 13:09)

 

Competiția „Școala MaST-TOP” a fost organizată pe data de 31 mai 2011 la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. La competiție s-au înscris 20 de școli cu un număr de 27 de proiecte realizate în cadrul atelierelor de inovație și creativitate.
Raportul privind organizarea și desfășurarea Competiției „Școala MaST–TOP”
 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:38)

 

Lista unităților de învățământ care au obținut titlul de „Școală MaST–TOP” 

 

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Lucrarea / Proiectul

Punctaj

obținut

1

Colegiul „Costache Negruzzi” Iași

Science Week ‘11

99

2

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

Prețuiește viața construind o inimă

98

3

Colegiul Național Iași

Green Made – utilitatea inovativă a porumbului

94

4

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Creativitate în spațiul MaST

89

5

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași

Delta artificială Rediu - Bahlui

89

6

Școala Normală „Vasile Lupu” Iași

Matematica în design-ul tehnologic

88

7

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași

Construcția și controlul unui robot articulat

87

8

Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași

„Sania pe derdeluș” – mișcarea pe planul înclinat, clasic și virtual

86

9

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași

Concursul școlar interdisciplinar de proiecte de mediu „Eco - Junior”

81

10

Școala „Dimitrie A. Sturdza” Iași

Energie pentru viață

80

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 26 Aprilie 2016 02:04)

 

Lista școlilor din județul Mehedinți câștigătoare ale competiției „Școala MaST-TOP”, ediția 2011

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:22)

 

Invitație de participare la competiția „Școala MaST-TOP” - anul I, Mehedinți
 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:29)

 

IȘJ Sibiu vă invită la Simpozionul de informare și de promovare a proiectului din data de 19 ianuarie 2011, în sala de ședinte a IȘJ.
 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 20 Mai 2017 18:21)

 

Copyright 2010-2013      Administrator website: prof. Olaru Adriana