Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

COD CONTRACT: POSDRU/85/1.1/S/58914

Titlul proiectului: MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

Beneficiar: Inspectoratul Școlar al județului Călărași

Investește în oameni!

 

               Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro