Axa prioritar? 1: Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere

Domeniul major de interven?ie 1.1: Acces la educa?ie ?i formare profesional? ini?ial? de calitate

COD CONTRACT: POSDRU/85/1.1/S/58914

Titlul proiectului: MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETEN?ELOR CHEIE DE MATEMATIC?, ?TIIN?E ?I TEHNOLOGII

Beneficiar: Inspectoratul ?colar al Jude?ului C?l?ra?i

Investe?te în oameni!

 

               Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invit?m s? vizita?i www.fonduri-ue.ro