Axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

Domeniul major de intervenție 1.1: Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

COD CONTRACT: POSDRU/85/1.1/S/58914

Titlul proiectului: MaST NETWORKING, CALITATE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

Beneficiar: Inspectoratul Școlar al Județului Călărași

Investește în oameni!

 

               Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro